TSE Ve TSEK Belgelendirmesi

TSE UYGUNLUK BELGESİ

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogramlardır. Bunlar ;

-ÜRETİM YERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ

-ÜRÜNLERİN BELGELENDİRİLMESİ

-HİZMET YERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ

-LABORATUVARLARIN BELGELENDİRİLMESİ

-KARAYOLU İLE TEHLİKELİ ATIK TAŞIYAN ARAÇLARIN BELGELENDİRİLMESİ

TSE işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standartları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir.

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ standartları üretilen herhangi bir ürün için minimum koşulları belirler. Bu standardın üzerinde bir proses tasarımı işletmelerin kendi tercihi olacaktır. Ancak TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ standartları bir prosesin nasıl tasarlanması gerektiğini de içeren oldukça teknik dokümanlardır. TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ belgelendirmesi sırasında işletmenin faaliyet konusunda uygun denetçi seçilir. Bu denetçi standart maddelerine göre muayene ve deney faaliyetlerini, prosesin gereklerini denetler. Bulduğu somut delillere göre raporunu hazırlar. Elde ettiği verileri raporuna aktarır. Uygunsuzluklarla ilgili notlarda bu raporda yer alır. Uygunsuzluklar konusunda TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ laboratuvarları ya da akredite laboratuvarlarda yapılan ürün testleri geçerli olur.

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ Belgelendirmesi Başvurusu sırasında gerekli evraklar;

  • Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)
  • Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)
  • Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)
  • Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.9

 

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ KALİTE UYGUNLUK BELGESİ

Kalite Uygunluk Belgesi; Türk Standartları Enstitüsünde bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk Standartları, diğer ülkelerin milli standartları, teknik literatür esas alınarak TSE tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre dört ayrı tipte tescil edilen monogramlardır. TSEK Uygunluk Belgesi Başvurusu sırasında gerekli evraklar;

  • Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)
  • Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)
  • Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)
  • Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.
  • Avans Dekontu

Daha detaylı bir bilgi alabilmek için aşağıdaki formu doldurup tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Hemen Teklif Alın