GOST-R

Uluslararası pazarda mal ve hizmet ticaretinin serbest dolaşımının kabul edilebilir şartlar çerçevesinde gerçekleşmesini sağlamak ve ticaret bölgesinde yer alan ülkeler arasında değerler topluluğu oluşturmak bazı kuruluşların varoluş sebebidir. EAC (Avrasya Gümrük Birliği) ve Avrasya Ekonomik İşbirliği de bu kuruluşlardan bazılarıdır.

10 Soruda EAC Belgesi

Nedir ve Hangi Ülkelerde Geçerlidir?

TR CU (EAC) Gümrük Birliği belgesi (eski bilinen resmi adıyla GOST ); Rusya Federasyonu başta olmak üzere Kazakistan, Kırgızistan, Belarus, Ermenistan ülkelerine ihracat yapacak üretici firmaların alması gereken belgelerden en önemlisidir. Üreticilerin ürünlerini Avrasya bölgesine transferinde gümrükleme işlemlerinde kolaylık sağlar. Bu pazar bölgesine ihracat yapacak olan üreticiler için zorunlu bir sertifikadır ve ürünlerin yasa ve teknik düzenlemelere uygunluğunu gösterir.

Geçerlilik Süresi Nedir?

1,3 ve 5 yıllık geçerliliği olabilen EAC sertifikası ürün parti bazlı düzenlenmektedir. Bir yıldan uzun süreler için alınacaksa yılda en az 1 denetim şartı bulunmaktadır.

EAC Deklarasyonu Nedir?

Gümrük Birliği Uygunluk Deklarasyonu EAC sertifikası ile aynı yasal şartları sağlar. Deklarasyonda adı geçen üreticiler ürünün kalitesinden ve ürün kalitesiyle ilgili şikayet, talep ve başvuruların kabulünden sorumlu tutulur. Gümrük Birliğince tanzim edilen her beyan onaylanmış kuruluş tarafından tescillenmelidir. EAC Beyanı en fazla 5 yıllık olmak üzere tanzim edilir.

EAC Belgesi Çeşitleri ve Belgelerin Birbirinden Farkı Nelerdir?

 

  • Tek seferlik belge: İthalat yapan Rus şirketleri tarafından kullanılan belgedir. Üzerinde ithalatçı firma, GTİP numarası, üretim yeri , sözleşme tarih ve numaraları yer alır.Bu sertifika Rus şirketler tarafından, türü ve miktarı belirlenen ürünleri satın almak için tek seferlik kullanılır.
  • 1 Yıllık belge: Uzman ziyareti zorunlu değildir, sadece numune ve dokümanlarla verilir.3 yıllık belge ile aynı işlevi görür.
  • 3 ve 5 Yıllık belge: Uzman ziyareti yapılır. Tüm gümrük işlemlerinde ve Avrasya ülkelerinin iç piyasasında beyan zorunluluğu olan yerlerde geçerlidir.

 

Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

EAC belgesi vermeye yetkili kuruluş ve laboratuvarlar Gümrük Birliği genel akreditasyonu ile yetkilendirilmiştir. Belgelendirme için bu kuruluşların üretim bölgesine ziyaret ve numune testleri yapması gerekmektedir. Gerçekleştirilen testin raporları ve sertifikalar yetkili kuruluşlar tarafından birlikte verilmektedir. Belgelendirme ve test süreci boyunca verilen tüm belgeler Gümrük Birliği veritabanına kaydedilmekte ve tüm gümrüklerde geçerlidir.

Zorunlu Mudur?

Avrasya bölgesine ihracat yapacak üreticiler için zorunlu bir sertifikadır.

Belge Ne Kadar Sürede Alınabilir?

Ürün türüne göre 5-20 iş günü arasında temin edilebilmektedir.

EAC Sertifikasında Hangi Bilgiler Yer Almalı?

Yabancı üreticilerin, teknik yönetmeliklere göre Gümrük Birliği içerisinde yetkili bir temsilcisi olmalıdır. Sertifika ve deklarasyonun üzerinde de hem üretici adı hem de bu yetkili temsilcinin adı mutlaka yer almalıdır.

EAC İşaretleme Nedir?

Teknik düzenlemeler gereğince belgelendirme sürecinden geçen ürünler EAC uygunluk işareti ile işaretlenir. İşaretleme ürün etiketine yapılır. EAC işareti, teknik yönetmeliklerde belirtilmiş olan Temel Güvenlik Gereksinimleri’ne tam bir uygunluğu gösterir.

EAC Belgesi Fiyatı Nedir?

EAC sertifika ve deklarasyon fiyatlandırması; ürünün adı, ürün tipi, ürünün teknik özellikleri, alınacağı süre, Gümrük tarife istatistik pozisyonu gibi kriterlere göre değişkenlik göstermektedir.

EAC sertifikası için harcanan bedellerin %50si devlet tarafından teşvik kapsamına alınmıştır.

Hemen Teklif Alın