GDP

Tedarik zincirinde, nihai ürünle birlikte onu oluşturan bileşenler, hammaddeler ve doğal kaynakların da üreticiden tüketiciye ulaşana kadarki bu süreçte doğru şekilde korunması ve kontrol edilmesi gerekir. Ürünlerin ve bileşenlerinin kalitesinin bozulmadan korunup hedef noktasına ulaşması tedarik zincirinin en kritik aşamasıdır. Günümüzde lojistik ağının giderek çoğalması ve karmaşık bir hal alması sonucu birçok risk ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden dağıtım aşamasının daha güvenli ve kaliteli hale getirilmesi kaçınılmazdır.

Tam da bu noktada; yanlış veya sahte kullanımı insan sağlığı açısından büyük sorunlara yol açan ilaçların taşınması kritik önem taşır. Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan (2013)  İyi Dağıtım Uygulamaları (GDP), ilaçların üreticiden tüketiciye ulaşana kadarki zorlu ve uzun süreçte kalitelerinin korunması konusunda bir garanti niteliğindedir. Yayınlanan klavuzda, tıbbi ürünlerin üretimi, tedariği, depolanması, ihracatı, taşınması gibi süreçlerinde görev alan tüm kişilerin (toptancılar, distribütörler vd.) uyması gereken birtakım kurallar yer almaktadır.

Güncel ve insanlığın ortak sorunlarından biri haline gelen Covid hastalığına karşı tıp dünyası tarafından geliştirilen aşıların yaklaşık %26sı nakliye sırasındaki hatalar sebebiyle tüketiciye bozulmuş vaziyette ulaşmaktadır. WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ‘nun açıkladığı bu rakamlar GDP’nin ne kadar önemli olduğunu ve dikkate alınması gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

GDP Nedir?

Yukarıda da bahsedildiği gibi GDP; tıbbi ürünlerin üreticiden nihai tüketiciye kadar olan yolculuğu boyunca uyulması gereken kurallar bütünüdür. Bu yolculuk boyunca ürünlerin ve bileşenlerinin kalitesini ve güvenilirliğini tüketiciye garanti eder. Onay almayan, sahte, yasadışı taşınmış, yanlış markalanmış ürünlerin tedarik zincirine katılmasının önüne geçer.

GDP, sadece taşıma sürecini değil tıbbi ürünlerin depolanma ve ihracat aşamalarını da içine alan uygulamaları içerir. Uluslararası geçerliliği ve standardı yayınlanmış olan bir uygulamalar zinciridir.

GDP’nin Amacı Nedir?

Tıbbi ürünlerin güvenliğini ve kalitesini tedarik zinciri boyunca korumayı amaçlar.

GDP Sertifikası Nasıl Alınır?

GDP sertifikası, hizmetin uluslararası standartlara uygun bir şekilde gerçekleştiğinin en önemli göstergesidir. Tıbbi ürünler ile ilgili süreçlerde görev alan kuruluşların tedarik zinciri kalitesini gösteren bir belgedir.

Sertifika bağımsız ve akredite kuruluşlar tarafından verilmekte ve sistem bütün yönleriyle ele alınarak incelenmektedir.

GDP Sertifikası Zorunlu Mudur?

İlaç sektöründe faaliyeti bulunan ve tüm tedarik zincirinde yer alan kuruluşlar bu standarttan sorumludur.

 

GDP Sertifikası Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Sertifikanın geçerlilik süresi 3 yıldır.

GDP’nin Kapsamında Neler Yer Alır?

 • Kalite Yönetimi
 • Personel Şartları
 • Tesisler ve Ekipmanlar
 • Dokümantasyon
 • Operasyonlar
 • Şikayetler, İadeler, Sahte Ürünler ve Ürünlerin Geri Çekilmesi
 • Dış Kaynaklı Faaliyetler
 • İç Denetimler
 • Nakliye
 • Komisyoncular İçin Özel Hükümler

 

GDP Sertifikasının Faydaları Nelerdir?

 • Tıbbi ürünlerin depolanma ve dağıtım süreci boyunca uluslararası standartta hareketi sağlanır.
 • Ürünler doğru şekilde ve uygun zamanda doğru kitleye ulaşır.
 • Isı vb. özel koşullar sağlanarak ürün kalitesi korunmuş olur.
 • Ürünlerin diğer ürünlerle karışması, etkileşime girmesi ve bozulmasının önüne geçilmiş olur.
 • Tıbbi ürünlerle ilgili sürdürülebilir ve kaliteli bir iş hacmi oluşmuş olur.

Daha detaylı bir bilgi alabilmek için aşağıdaki formu doldurup tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Hemen Teklif Alın