Coğrafi işaretler, belirli bir coğrafi bölgeden veya kökenden gelen ürünlerin özelliklerini, itibarını veya kalitesini belirlemek için kullanılan önemli bir tanımlayıcıdır. Bu işaretler, ürünlerin coğrafi kökenini vurgular ve tüketicilere bu ürünlerin özel ve kaliteli olduğunu gösterir. Coğrafi işaretler aynı zamanda üreticilere…