ISO 9001

SO tanım olarak ülkeler arasındaki standart organizasyon kuruluşunun kısaltılmış halidir. Kuruluş resmi 23.02.1947 de Cenevre de kurulmuş olup asıl amaçları bilimsel, teknolojiyle yarışan ekonomik alanlar içinde iş beraberliği yapmaktır.

Dünyada en çok kabul görmüş kalite standardı olan ISO 9001, var olan kuruluşların performanslarının ve çeşitli kuruluşların hizmetlerine kalite ve devamlılık sağlamayı amaçlamıştır.

Bir işletmenin ana hedefi en fazla karı elde etmektir. Kar elde etmek için ise müşteri memnuniyet odaklı olmak gerekir. Müşteriyi memnun etme aşamasında tasarım, pazarlama ve insan kaynakları gibi faaliyetlerinin maksimum derecede kullanılması gerekir. Bu sürekliliği ve kaliteyi kapsayan bu organizasyonu temsil eden sistem ise ISO 9001 olarak tarif edilebilir.

ISO 9001’i belgelendirmedeki amaçlardan biri de işletmedeki gereksiz maliyetleri durdurmak ve var olan maliyetleri en aza indirmektir. Bu amacı da doğru bir süreç ve planlama ile dökümante edip yürürlüğe sokmasıdır. Maliyetleri en aza indirmek ile işletmede var olan ve olacak riskleri önceden tespit ederek risklere karşı kesin çözümler üretmektedir.

Tüm bu nedenlerle beraber var olan işletmenin toplam kalitesi, sürdürülebilirliği, operasyonel becerileri, diğer işletmelerden ayrılıp marka ve imajını olumlu yönde etkilemektedir.

 • İşletmenin kaliteye bakış açısındaki gelişmesini,
 • İmajın, markanın, sürdürülebilirliğin artması ve bunun sonucunda karın da artmasını,
 • Doğru ve yerinde bir yönetimini,
 • Karın artması aynı zamanda maliyetin azalması,
 • Çalışanların daha motive olmasını,
 • Müşteri memnuniyetinin artması ve şikayetlerin azalmasını,
 • Çalışanlar arası doğru iletişimi,
 • Danışmalık alınmasıyla beraber var olan sürecin gelişiminin izlenmesini,
 • Ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir işletme olduğunuzun kanıtlanmasını,
 • Etkinlik ve verimliliği arttırarak hataları azaltma ve performans arttırmasını,
 • Var olan pazarda diğer rakiplerden ayrılmanızı ve güçlü olmanızı,
 • Doğru bir CRM(müşteri memnuniyeti anlayışı) kazandırıp hem var olan müşteriyi hem de yeni müşteriye güven hissi verilir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. ISO 9001:2015’in Temel Standartları Nelerdir?

 • Madde 0-3: Giriş ve Prosesler, Standartlar ve Tanımlar
 • Madde 4: Kuruluşun Bağlamı(içeriği)
 • Madde 5: Liderlik
 • Madde 6: Planlama
 • Madde 7: Destek
 • Madde 8: Operasyon
 • Madde 9: Performans Değerlendirme
 • Madde 10: İyileştirme

2. ISO 9001:2015’in Amaçları Nelerdir?

– İsrafı önleme,
– Verimlilik ve etkinliği artırma,
– Maliyeti en aza indirme,
– Var olan işlevlerin sürelerini en aza indirme,
– Sürekli ve tam zamanda kalite geliştirme,

3-.ISO 9001:2015 Standardı’nı Kimler Uygulayıp Kullanabilirler?

ISO 9001:2015’in var olan standart maddeleri çok işlevsel ve genel bir yapıya sahip olduğundan dolayı, verilen işletmenin veya organizasyonun ne iş yaptığına, büyüklük derecesine veya hangi hizmet verdiğine bakmadan bütün organizasyonlarda geçerlidir. Asıl amacı toplam kalite olan sistem tam zamanda kaliteyi verimli ve etkin kullanmayı amaçlamış olduğundan dolayı ve var olan tüm kuruluşların da bunu ihtiyacı olmasından dolayı tüm kuruluşlarda geçerlidir,

Yeni kurulan veya henüz tam bir sistemi olmayan kuruluşlar için yapılacak çalışma ortamını iyileştirmek ve düzenlemek için doğru organizasyon açısından çok yardımcı olacağından yeni işletmelere değerli bir hizmet sunar.

4. ISO 9001:2015 Belgesi Kaç Günde Alınır?

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesi gerekli anlaşmalar ve evrakların hazırlanmasından sonra yaklaşık 10 ile 20 gün içerisinde hazır olunup teslim edilir.

5. ISO 9001:2015 Müracaat İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Gerekli evrakları sizden istemeden önce Mutlu Patent Kalite Danışmanlık olarak tüm belgeler konusunda size önceden tüm bilgileri vermekteyiz.

 • Başvuru Formu
 • Vergi Levhası Örneği
 • İmza Sirküleri (yetkililere ait imza) Örneği
 • Ticaret Sicil Gazetesinde Kuruluşun Kurulduğunu Gösteren Belge Örneği
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirgesi Örneği

6.ISO 9001:2015  Belgesi Geçerlilik Süresi;

Geçerlilik tarihi olarak belge başlangıç tarihi esas alınıp 3 yıl içinde her yıl yılda en az bir kere gözetim ve denetim yapılmak zorundadır. Denetimlerde eksiklik ve hatalar görülürse çözüm önerileri yerine getirilir.

NOT: ISO 9001:2008 revizyona uğrayıp bazı maddelerin eklenmesi ve değiştirilmesi sonucu en son geçerlilik yılı Ekim 2018’dir. Geçerlilik yılı geçmiş belgelerinizi güncel ve etkin olan ISO 9001:2015 kalite belgesi ile değiştirme konusunda Mutlu Patent olarak her süreçte yardımcı olmaya hazırız.

Danışmanlık Süreci

ISO 9001:2015 sertifikası ile kuruluşun büyüklüğüne bakılmaksızın standart bir kuruluş olmasını sağlamak, müşteri memnuniyetini ürün ve hizmetlerinizdeki standartlara uyumlu ve toplam kaliteyi ne kadar etkin olduğunuzuz güvencesini verir.

Mutlu Patent Danışmanlık olarak kendisini bu standartlara uygun olduğunu ve eksiklik hissettiğini anladığı taktirde işletmedeki tüm sistemlere ISO 9001:2015’in kalite anlayışını benimsemesi ve kurulması açısından tüm detaylarıyla ilgilenildiğini belirtmek isteriz.

NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ?

Mutlu Patent Danışmanlık olarak şubat 2009’dan beri işimizi işten ziyade bir amaç edindiğimiz yıllar boyu tecrübe ve yanındaki bilgi birikimlerle işletmemize sertifikasyon süreci içinde her daim ulaşabilir (+90 212 417 81 61 – +90 212 417 98 12) ve her daim e-mail üzerinden(info@mutlupatent.com.tr) istek dilek ve ayrıca şikayetlerinizi bildirebilirsiniz.

Kalite Asla Bir Tesadüf Değildir, Her Zaman Akıllı Bir Gayretin Sonucudur.

(John Ruskin)

Hemen Teklif Alın