ISO 50001

İklim hassasiyetinin ve kaynak kıtlığının yaşanmaya başladığı son yıllarda önem kazanan konuların başında enerji yönetimi gelir. Üretim ve hizmetin olduğu her noktada hatta evlerimizde bile durmadan bilinçsiz tükettiğimiz enerjinin kontrol altında tutulabilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için enerjinin yönetimi şart olmuştur. Yasalarla da desteklenen konunun hem bireysel hem de toplumsal sorumlulukları bulunmaktadır.

Sera gazı emisyonlarının büyük çoğunluğunu enerji üretim ve tüketim faaliyetlerinin oluşturduğu düşünülürse iklim değişikliğinin en önemli sebebinin enerjinin yönetilmeden tüketilmesi olduğu söylenebilir. Finansal açıdan da fayda sağlayacak olan enerji yönetimi çalışmalarının öngörülen şekilde yerine getirilmesi sonucu 2030 yılına kadar yaklaşık 3 trilyon dolar kadar tasarrufun elde edilmesi beklenmektedir.

Enerji Yönetimi ve ISO 50001 Nedir?

Enerji yönetimi kısaca; üretim ve hizmette kaliteden ödün vermeden ve çevresel yükümlülükler dikkate alınarak enerjinin verimli bir şekilde kullanımını sağlamaktır. Enerjinin etkin ve verimli kullanımı da ancak sistemlerle mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda ISO (Uluslararası Standardizasyon Kurumu) tarafından yayınlanmış olan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi; enerjiye yönelik tüm uygulamaları sistematiğe bağlayarak etkin enerji yönetimini sağlayan uluslararası geçerliliği olan kapsamlı bir standarttır. Bütün enerji kullanılan kuruluşlarda enerji kullanım noktalarının belirlenmesini, geçmiş tüketimleri ve gelecekte ihtiyaç duyulacak enerji miktarını belirleyerek bunları tanımlar.

ISO 50001 EnYS kurulan bir işletmede tüketime dair analizler yapılmış, önemli tüketim noktaları belirlenmiş, buralarda iyileştirme çalışmaları yapılarak tasarruf edilmeye başlanmış ve sonraki tüm süreçlerde de iyileştirmeler sayesinde süreklilik sağlanmış demek yerinde olur. Yani diğer ISO sistemlerinde de olduğu gibi PUKO (Planla- Uygula- Kontrol Et- Önlem Al) prensibi kabul edilmekte ve uygulanmaktadır.

 

ISO 50001 Amacı ve Kapsamı

Özellikle enerji üretim ve tüketimi fazla olan endüstriyel kuruluşlarda enerji yönetim sistemini kurmak ve performansı sürekli olarak iyileştirmek amaçlanmaktadır. Kısaca kapsamından bahsetmek gerekirse eğer şu şekildedir;

 • Öncelikle bir enerji politikası belirlenir.
 • Diğer ISO sistemlerinde de olduğu gibi planlama yapılır.
 • Gerekli enerji hedefleri ve amaçları belirlenir.
 • Görev yetki ve sorumluluklar ve kaynaklar belirlenir.
 • Uygulamalardan sonra kontrol aşamasına geçilir.
 • Sistem kurulduktan ve uygulamalar gerçekleştirildikten sonra ise iyileştirmeler yapılarak sistemin sürekliliği sağlanmış olur.

 

ISO 50001 ENYS’nin Fayda ve Avantajları

 • Mevcut kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar.
 • İşletmelere ölçülebilir düzeyde maddi kazanç sağlar.
 • Sistematiği ve iyileştirmeleri sayesinde markanızın itibarını güçlendirir.
 • Kaynak yönetiminde kuruluş iç ve dış iletişimini kolaylaştırarak şeffaflık sağlar.
 • Kuruluşun tedarik zinicirin’i de olumlu etkileyerek teşvik eder.
 • Tasarruf için yenilikçi teknolojilerin kullanılması için kuruluşlara aracı olur.
 • Yasal bir yükümlülük olan sera gazı azaltımı için katkı sağlar ve dolaylı olarak iklim değişikliğinde olumlu rol oynar.
 • Kuruluşun kaynakları konusunda risklerini zayıf yanlarını ortaya koyar.
 • Diğer yönetim sistemleri ile olan entegrasyonu sayesinde kolay bir yönetim sağlar.
 • Kuruluşların C ayak izini azaltır.
 • Personellerin farkındalığını artırır.
 • Gelecek süreçler için gerekli enerji miktarlarını belirleyerek kaynak belirsizliğinin önüne geçer.
 • Kuruluşa vergi avantajı sağlar.

 

Sertifika Nasıl Alınır?

Sistem kurulduktan sonra akredite ve tarafsız bir belgelendirme kuruluşuna başvurulur. Doküman incelemeleri ve saha denetimleri sonrasında hazırlanan rapor sonrasında hak edildiğine karar verilirse kuruluş belgelendirilir.

Sıkça Sorulan Sorular

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kimler uygulayabilir?

Her büyüklük ve türdeki kuruluş için uygulanabilirdir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kimler için zorunludur?

Enerji yöneticisi görevlendirme yükümlülüğü bulunan kamu binaları, ticari ve hizmet binaları, elektrik santralleri ile fabrikalar ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü OSB ler (organize sanayi bölgeleri) TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurmak ve belgelendirmekle yükümlüdür.

ISO 50001 son sürümü hangisidir?

Son versiyonu ISO tarafından 2018 yılında yayınlanmıştır.

ISO 50001 sertifikası ne kadar sürede alınabilir?

Sertifika almak isteyen ve sistemi hazır olan kuruluşlar 10-15 gün içerisinde sertifika sahibi olabilirler.

ISO 50001 sertifikası nereden alınır?

Öncelikle tarafsız akredite bir belgelendirme kuruluşuna başvurularak fiyat teklifi ve süreç hakkında bilgi alınır. Belgelendirme kuruluşuna ait baş denetçilerin gerçekleştirmiş olduğu denetim sonrası uygun görülürse firma sertifikalandırılır.

ISO 50001 sertifikası için ne gereklidir?

Öncelikle kapsamlı ve etkin bir enerji yönetim sisteminin kurulmuş olması gerekir. Uygulama sürecine geçildikten sonra danışmanlık firmaları aracılığı ile veya akredite belgelendirme kuruluşu ile direkt iletişime geçilerek sertifikaya sahip olunabilir.

Daha detaylı bir bilgi alabilmek için aşağıdaki formu doldurup tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Hemen Teklif Alın