ISO 14001

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı

Çevremiz Hakkında:

Bulunduğumuz dünyadaki kaynakların giderek yok olduğu sonsuz olmadığının bir göstergesidir. Çevrede yaşanan olayların sadece o çevreyi ilgilendirmediği yani tüm dünyayı ilgilendirdiği apaçık ortadadır. Bu artık herkes için bilinen bir yargıdır. Bununla birlikte çevreyi korumaya yönelik faaliyetler önem kazanmıştır. Yasal uygulamalar devletlerin uğraşları sonucu çevreyi daha yaşanabilir ortam sağlamayı amaçlamıştır.

İşletmeler eskisi gibi neyi pazarladığından ziyade nasıl pazarladığını önemsemektedir. Çünkü iletişimde olduğu iş ortakları dünyaya saygıyı, çevreye saygıyı da aldığı hizmet gibi en üst düzeyde görmek istemektedir.

Üretim olan yerde çevrenin var olduğunu çevrenin tüketilip zarar görmesi halinde hammaddenin de tüketildiğini düşünürsek eğer çevre korumanın ne kadar değerli ve önemli bir etmen olduğu anlaşılacaktır.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı:

ISO 14001:2015 ISO(Uluslararası Standartlar Teşkilatı) ’nun en değer verdiği standartlardan biridir.

İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir. Kuruluşun hangi amaç için kurulduğu, nerde kurulduğu,  büyüklüğüne bakmadan tüm kuruluş ve işletmelere organizasyonun fayda sağlayabileceği ürün ve hizmetlerini göz önüne alarak çevreye duyarlı bir sistem uygulaması hedeflenmiştir.

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Standardından sonra en önemli ve en etkin ve en değer verilen belgelendirme standardıdır.

ISO 14001:2015 Amaçları Nelerdir?

Amaç kuruluşların bulunduğu çevreye en az zarar verme mümkünse verebilecek zararları sıfıra indirmektir. Bununla birlikte değişen dünyaya istediklerini vererek ona en az zarar vermektir. Var olan çevreyi koruyarak işletmede oluşabilecek her detayı tasarruflu kullanmak amaçlanmıştır.

 • Çevrenin verimliliğini sürdürmek,
 • Sistemdeki kuralları yerine getirmek,
 • Oluşacak olan çevre kaynaklı doğal afetleri en aza indirme ve önleme,
 • Tasarrufu maksimum israfı minimuma çıkarma,
 • Çevredeki gelişmelerin kötüye doğru gitmesini önlemek için işletmedeki prosesleri denetim halinde tutup kontrol etme,

ISO 14001:2015 Faydaları Nelerdir?

 • Ulusal ve uluslararası düzeydeki mevzuatlara uyumluluğun artması,
 • Çevresel verimliliğin artması,
 • Çevreye duyarlı bir işletme özelliğini taşımak,
 • İşletmenin çevreye duyarlı yapmış olduğu proseslerle itibarını yükseltme ve müşterilerini memnun etmesi,
 • Maliyet hesaplamalarında tasarrufun etkisiyle masrafların azalmasıyla gider hesabının azalması,
 • Acil durumlar esnasında (yangın,sel,deprem,elektrik kesilmeleri sırasında) hazırlıklı ve ne yapması gerektiğini bilen bir ekibin olması,
 • Özellikle kurumsallık kazandırıp kamuda kolaylık sağlanması,

ISO 14001:2015 Standardı’nı Kimler Uygulayıp Kullanabilirler?

Asıl amacı çevreye duyarlı olan sistem verimli ve etkin kullanmayı amaçlamış olduğundan dolayı ve var olan tüm kuruluşların da bunu ihtiyacı olmasından dolayı tüm kuruluşlarda geçerlidir.

Örnek olarak;

 • Plastik Enjeksiyon Yapan İşletmeler
 • İnşaat ve Türevleriyle ile İlgili İşletmeler
 • Gıda Üzerine Kurulan İşletmeler
 • Tekstil Firmaları
 • Talaşlı veya Diğer Makine Firmaları
 • Hastaneler
 • Okullar
 • İlaç Üreten ve Satan Firmalar

ISO 14001:2015 Standardı Nasıl Alınır?

Belgeyi almak için öncelikle işletmenin belgeyi almak için belirli kontrol aşamalarından ve eğitimden geçmesi gerekir. İşletmede bir program kurulur ve programla beraber aşamalar belli edilir. Örneğin ilk aşama planlama sonrasında uygulama sonrasında kontrol ve oluşabilecek sorun ve riskler için önlem alma, planlama kısmında ise yapılan programa bir çalışma grubu ve sistemin sorumlusu verilir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Bileşenleri Nelerdir?

Yükümlülük Kabulü ve Politikası:

 • Kurum, çevre yönetimi sistem politikalarını kararlaştırmalı ayrıca sistemde var olan standartlara bağlı olma konusunda taahhüt vermelidir.

İşletmedeki Planlama:

 • Firma istedikleri çevre politikasına ulaşabilmek çevre politikasına göre planlama yapılabilmesi için taahhütlerini gerçekleştirmek için proses belirlemeli ve o prosese göre hareket edip uygulama kısmına geçmelidir.

İşletmedeki İşlemlerin Uygulanması:

 • İmkanlarını ve tüm kapasitesini buna göre kullanmalı gerekirse genişletmelidir doğru uygulamalar sonucu kontrol etme aşamasına geçilsin.

Kontrol Etme Düzeltici Faaliyetler:

 • Yapılan uygulamayı çevre politikasına göre kontol edip başarı derecesini ölçerek düzeltilmesi gereken aşamaları tekrarlama ve değerlendirme.

Geliştirme ve Önlem Alma:

 • Kontrol etme aşamasından sonra çıkan başarı derecesini çevre politikasının yükümlülüğü gereği en iyi hale getirmek için geliştirmek ve oluşabilecek sorunlara karşı önlem alma.

Belgelendirme Sürecinde Danışmanlık Aşamaları Nelerdir?

 • İşletmenin durum analizi
 • Yasal şartları belirleme
 • Danışmanlar tarafından danışmanlık eğitimi verilmesi
 • Sistemin kayıt ve kanıtlı olmasından dolayı tam dökümanının oluşturulması
 • En son olarak belgelendirme başvurusunun yapılıp teslim edilmesi
Hemen Teklif Alın