BRC

Günümüzde gıda güvenliği, çağımızın şartlarına paralel olarak büyük önem arz etmektedir. Gıdaların; üretiminden biz tüketicilere ulaşana kadarki süreçte kimyasal, fiziksel, biyolojik ve mikrobiyolojik herhangi bir zarara uğramaması ve bunun için birtakım tedbirler alınması gerekir.

BRC ( İngiliz Perakende Konsorsiyumu) bu konuda, küresel gıda tedarik zincirinin tüm halkalarını yönetebilmek adına ilk standardını 1998 yılında yayınlamıştır. Başta bölgesel amaçlı olsa da zamanla uluslararası bir ölçüt olarak kabul görmeye başlamıştır.

Bu standarda olan ihtiyaç aslında, gıda perakendecilerinin, tüketicilerine sağlıklı ve güvenilir ürünler ulaştırmak istemesiyle doğmuş ve bu doğrultuda tedarikçilerini değerlendirmek amacıyla standart geliştirilmiştir. Ayrıca GFSI (Global Gıda Güvenliği Girişimi) ‘ye uyumlu ilk standarttır. Bu da önemini kanıtlar niteliktedir.

Standardın temeli toplam kalite yönetimine dayanır. Sertifikaya sahip olan kuruluşlar gıda güvenliği, hijyen, kalite sistemleri gibi konularda yeterliliğini kanıtlamış olur. Üreticiler ve tedarikçileri için kalite, güvenlik ve operasyonel kriterler belirlenerek gıda tedarik zincirinin her aşamasında güven sağlanmış olur. HACCP sistemi, üretim yerinin şartları, süreçler, ürünlerin kontrolleri, personel sorumlulukları gibi konular da standardın kapsamına dahildir.

Kuruluş ölçeği ve büyüklüğü önemli olmaksızın endüstriyel gıda üretimi yapan tüm üreticiler, perakendeciler, toptancılar, komisyoncular, ithalatçılar, lojistikçiler, ticaret acenteleri bu sertifikayı alabilir. Gıda güvenliği, tüketici ürünleri, ambalaj ve ambalaj malzemeleri, depolama ve dağıtım, acenteler ve brokerlar için olmak üzere farklı BRC sertifikası sürümleri bulunur.

Sertifikanın alınabilmesi için bağımsız üçüncü taraf akredite bir sertifikasyon kuruluşu denetim ve gözetimi gerekir. Denetim sıklıkları başvuran kuruluşun performansına bağlı olarak 6 ile 12 ayda bir olmak üzere değişir. Habersiz denetimler tercih edilir. Bu da kuruluşun her an eksiklik veya uygunsuzlukları kapatabilecek seviyede üretimden tüketiciye kadarki süreçte yeterli ve güvenilir olmasını sağlar. Sertifikanın geçerlilik süresi bir yıldır.

Denetim sonrası alınan puanlara paralel olarak gıdaların ve ürünlerin kalitesi için sınıflandırmalar yapılır. Sınıflandırmalar işletmenin uygunsuzluk sayısına göre belirlenmektedir ve AA, A, B, C, D olmak üzere beş sınıf bulunur. Eğer habersiz denetim tercih edilirse nottan sonra + konulur. Denetim sonrası A ve B sınıfları yılda bir, C ve D sınıfları ise yılda iki denetime tabi tutulur.

BRC sertifikasının faydalarından bahsetmek gerekirse;

  • İşletmenin güvenilirliğini artırır ve bu da yeni iş fırsatları demektir. Aynı zamanda tüketici güveni de sağlanmış olur.
  • Kalite süreçleri ve sürekli iyileştirme ilkesine olan bağlılık bozulmamış olur.
  • Sahip olunan markaların prestiji artar ve en iyi perakendecilere erişim sağlanır.
  • Yine son yıllarda yönetim sistemlerinin baş konularından biri olan riskler ve yönetimi konusunda ilerleme sağlanarak itibar kazanılmış olur.
  • Gıda ile alakalı tüm süreçleri ele aldığından başka bir sertifikasyona ihtiyaç kalmaz.
  • Altyapısı kaliteye dayandığından işletmeye ISO yönetim sistemleriyle tamamlayıcı bir yönetim kazandırır. İşletmenin sadece üretim alanındaki ortamını değil çevre koşullarının da sağlanmasını ve konuyla ilgili gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlar.

Sonuç olarak toparlamak gerekirse BRC sertifikası, ürünlerin ve gıdaların güvenliğini ve kalitesini sağlayan, üreticiden tüketiciye kadar gerçekleşen tüm tedarik zincirinin yönetilmesini sağlayan şimdiye kadarki en etkili ve kabul görmüş uluslararası standarttır.

Daha detaylı bir bilgi alabilmek için aşağıdaki formu doldurup tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Hemen Teklif Alın