RCS-GRS

Tekstil sektörü geçmiş yıllardan günümüze kadar işçi sağlığı ve güvenliği, çocuk işçi çalıştırma , yetersiz maaşlar gibi sosyal sorunlarla ve fabrikaların kontrolsüz atık yönetimi dolayısıyla çevre sorunlarıyla ilişkilendirilmiştir. 21.yy’a gelene kadar olumsuz etkilerini ve bu etkilerin yönetilmesi veya ortadan kaldırılması gerektiğini  insanoğlu yeterince kavramıştır. Bundan dolayı son yıllarda bilinçlenmiş toplumlar arttıkça sertifikalı ve sürdürülebilir ürünlere olan talepler artmıştır.

Günlük yaşantımızda ürünlerini satın aldığımız birçok büyük giyim firması konuyla ilgili farkındalığa ve sürdürülebilir ürünlerden oluşan ,sertifikalı ,moda koleksiyonlarına sahiptir. Tekstil endüstrisine yön veren önemli standartları uygulayan ve hayata geçiren firma sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Tekstil endüstrisine yön veren standartlardan en önemli iki standart şüphesiz ki RCS (Recycled Claim Standard) ve GRS (Global Recycled Standard) dir. Her ikisi de gönüllülük esasına dayanan bu iki standardın ortak amacı da tekstilde geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını arttırmaktır. Her iki standard da üçüncü taraf belgelendirme için uluslararası gereksinimleri belirler. Nihai ürünlerin içeriğinde geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanıldığını doğrulayan bu standartlar , hem marka sahiplerini hem de tüketicileri bilinçli karar verme konusunda yönlendirir.

RCS (Recycled Claim Standard)

Tekstil endüstrisinde büyük öneme sahip olan RCS geri dönüştürülmüş malzemeleri girdi olarak kabul eder ve içeriğinde en az %5 dönüştürülmüş materyal içeren ürünler için kullanılır. Tekstil ürünlerinin içeriğindeki malzemelerin geri dönüşümünden son satıcısına gelene kadarki tüm süreçleri sertifikalandırma prensibini benimser. Bu işlem bir üçüncü tarafın gözetim zincirini tamamlamasıyla gerçekleştirilir. Tamamen tarafsız ve malzeme içeriğinin sürdürülebilir olduğunu şeffaf bir şekilde doğrulayan bağımsız kuruluşlarca denetim ve gözetimler yapılmaktadır.

RCS , tekstil firmalarının kalite ürün sattıklarını ve masraflarını karşıladıklarından emin olmalarını sağlamak açısından işletmeler arasında bir araç görevi de görmektedir. Ayrıca tüketicilerle güven bağının oluşmasına da katkı sağlar.

RCS daha çok ürünlerin içeriğiyle ilgilenir. Sosyal ve çevresel yönlerini ele almaz. İşleme ve imalat süreçlerinin her aşamasını yönetir ve firmayı üçüncü taraf gözetimlere hazırlar. Her ne kadar gönüllü bir standart olsa da malzeme geri dönüşümüne dahil olan bütün kuruluşlar için RCS sertifikası gereklidir.

GRS (Global Recycled Standard)

RCS gibi GRS de genel olarak tekstil endüstrisinde gözetim zincirini sağlamak ve nihai ürünlerin  etiketlenmesini, sürdürülebilir malzemelerden yapılmış olmasını sağlamak ve doğrulamak amacıyla geliştirilmiştir.  Farklı olarak sosyal, kimyasal ve çevresel gereksinimleri de ele alır. Uluslararası geçerliliği olan gönüllü ve tam bir ürün standardıdır.

GRS de diğer standartlarda olduğu gibi ürünlerde geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanılmasına ve arttırılmasına yönelik iyileştirmelerde bulunur. İmalat kaynaklı zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmeyi prensip olarak benimsemiştir.

GRS içeriğinde en az %20 geri dönüştürülmüş malzeme bulunan nihai ve ara ürünler için tasarlanmıştır. Geri dönüşümden son satıcıya kadarki tüm süreçleri sertifikalandırma prensibini benimser ve bu doğrultuda çevresel, sosyal ve kimyasal şartları da değerlendirir. 50den fazla ülkede çırçırlama, eğirme, dokuma, örme, boyama, baskı ve dikiş işiyle uğraşan tüm firmaları kapsar.

Dönüştürülmüş ürünlerin kalite sorunlarına yönelik inovatif çözümleri de kapsayan GRS ,gönüllülük esasına dayanan bir standart olmasına rağmen geri dönüştürülmüş ürünlerle imalat yapan tüm firmalar için gereklidir. Sadece tekstil ürünleriyle sınırlı olmayıp kağıt, ambalaj, cam ve plastik ürünler de GRS kapsamında değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak ; her firma uluslararası standartlara uygun üretim, dağıtım, depolama vb. faaliyetlerinde bulunup tüketicinin güvenini ve memnuniyetini sağlamak ister. Devamlı müşteri oranının artması firmanın sınırlarının ve kazancının artmasını sağlar. Artan toplum bilinciyle birlikte firmalara uluslararası şartları gözeten standartlara uygun faaliyetlerde bulunmaları önerilmektedir.

Daha detaylı bir bilgi alabilmek için aşağıdaki formu doldurup tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Hemen Teklif Alın