KOSGEB AR-GE İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

KOSGEB AR-GE İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Teknoloji ile ilgili fikirlere sahip tekno girişimcilerin desteklenmesi,

KOBİlerde Ar-Ge girişimi bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitelerini artırılması,

Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilebilmesi

İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,

Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticari hale dönüştürülebilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması mekanizmalarına

Ar-Ge ve İnovasyon Programları için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,

Endüstriyel Uygulama Programları için en çok 18 (on sekiz) ay,

Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

AR-GE,İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
DESTEK ÜST LİMİT (TL)
DESTEK ORANI %
İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği 12.000 75
Makine-Teçhizat,Donanım,Hammadde,Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
Makine-Teçhizat,Donanım,Hammadde,Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği(Geri Ödemeli)
Personel Giderleri Desteği
Başlangıç Sermayesi Desteği
Proje Geliştirme Desteği
Proje Danışmanlık Desteği 25.000
Eğitim Desteği 5.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 25.000
Proje Tanıtım Desteği 5.000
Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 25.000
Test,Analiz,Belgelendirme Desteği 25.000
Endüstriyel Uygulama Programı
Hemen Teklif Alın