Patent Tescili

Patent/Faydalı Model

Sınırlı bir süre ve yer için patent ve faydalı model sahibine üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesine, satılmasına, kullanılmasına veya iptal edilmesini engelleme amacıyla tanınan tekel haklarıdır. Koruma süreleri başvuru tarihi itibariyle başlar ve aşağıdaki tabloda belirtilen süreler boyunca koruma devam eder. Ek olarak. tabloda patent ve faydalı model arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Patentlenebilirlik Kriterleri

Patentlenebilirlik kriterleri yenilik buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirliktir.

YenilikBuluşun, dünya çapında daha önce var olmaması yani tekniği bilinmeyen bir durumda olması gerekmektedir. Tekniğin bilinen durumu ise, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda erişilebilir (yazılı ve sözlü) kullanımla ve benzeri yolla açıklanan her türlü bilgi demektir. Patentten farklı olarak faydalı modelin yenilik değerlendirmesinde buluş konusunda katkı sağlamayan teknik özellikler dikkate alınmaz.

Buluş Basamağı: Buluşun, uzman bir kişi tarafından değerlendirildiğinde belirli bir teknik durumda olmaması demektir. Bu kriterin sağlanabilmesi için buluşun bir uzman tarafından tekniği bilinen durumdan kolayca anlaşılamayacak bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Sanayide Uygulanabilirlik: Buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir uygulanabilir ve kullanabilir nitelikte olması anlamına gelir.

Rüçhan Hakkı Talebi ve Rüchan Hakkı Belgesinin Sunumu

Rüçhan hakkı talebi başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde ücreti ödenerek yapılır. Üç ana başvuruda başvuru ücretine ilaveten rüçhan sayısına bağlı olarak ücreti alınmaktadır. Hak vergisini ve sicil bilgilerini içeren sayfaların Türkçe çevirisinin başvuru sırasında ya da başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde kuruma sunulması gerekmektedir.

Sergiden Doğan Rüçhan Hakkı

Patent veya faydalı model konusunu kapsayan ürünü teşhir eden gerçek veya tüzel kişilerin, Türkiye’de ve Paris sözleşmesine taraf ülkelerde açılan resmi veya resmi olarak tanınan ulusal ve uluslararası sergilerde, sergiden doğan rüçhan hakkından faydalanmak için;

  • Teşhir ettikleri patent ve faydalı model konusunu kapsayan ürünü anlaşılır ve eksiksiz bir şekilde gösteren en az bir fotoğrafı,
  • Sergiyi düzenleyen kuruluş tarafından onaylanmış, ürünün teknik özellikleriyle ilgili sergide sunulmuş hali ile, sergi ve resmi açılış tarihini gösteren bir belgeyi kuruma sunmaları gerekmektedir.

Daha detaylı bir bilgi alabilmek için aşağıdaki formu doldurup tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Hemen Teklif Alın