OCS

Tekstil sektörüne yön veren önemli standartlardan biri olan OCS, diğer tekstil standartlarında da olduğu gibi son ürünün içeriği ve oranıyla ilgilenir ve izlenebilirliği sağlar. Tek fark son üründeki organik madde içeriğini ele almasıdır. Gıda dışındaki tüm %5-95 oranında organik madde içeriği bulunan ürün bu standart kapsamında değerlendirilebilir.

Standardın amacı aslen organik tarım üretimini arttırmaktır. Çiftlikten son ürüne kadarki süreçte (hammadde, ürün akışı, hasat sonrası hammaddeyi işleme, doğrulama, imalat, ambalajlama, etiketleme, depolama ve nakliyeye kadarki tüm süreç) organik olarak yetiştirilen hammaddeleri doğrular. OCS ile birlikte sektöre ve şirketlere organik içerik iddiaları konusunda araç ; çiftçilere ise küresel pazara erişim olanağı sağlanmaktadır. CCS (Content Claim Standard) gözetim zinciri gereklilikleri dikkate alınır.

Standart uluslararası geçerliliği olan gönüllü bir standarttır. Ulusal veya uluslararası akredite 3.taraf gözetim firmaları aracılığı ile bağımsız , tutarlı, şeffaf ve kapsamlı denetimler sonucunda sertifikasyon süreci ilerler ve nihayetinde içeriğin organikliği doğrulanmış olur. Önemli bir nokta vardır ki OCS son ürünün organik olduğunu değil içeriğinde organik hammadde barındırdığını gösterir. Ayrıca daha önce GOTS sertifikası alınmış ise OCS gerekliliklerinin çoğu karşılanmış olur.

Standarda göre ürünler iki sınıfta değerlendirilir; OCS100 ve OCS Blended. OCS100 son ürünün içeriğinde min %95, OCS Blended ise min %5 organik madde içerdiğini ifade eder (gıda dışındaki tüm ürünler). OCS Blended , materyalin hem konvansiyonel hem de organik liflerin karışımından olduğunu gösterir niteliktedir. Etiketleme aşamasına gelindiğinde bu ayrım dikkate alınarak ürünler etiketlenir.

Sonuç olarak; OCS daha çok son ürünlerin içeriği ile ilgilenir. Çevresel, kimyasal, sosyal vb. herhangi bir üretim kriteriyle ilgilenmez. GOTS ve diğer gerekli standartlarla uyumlu ve kolay entegre edilebilir bir standarttır.

 

Daha detaylı bir bilgi alabilmek için aşağıdaki formu doldurup tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Hemen Teklif Alın