Marka Tescili

Marka, Şirketler tarafından ürün veya hizmetlerin diğer şirketlerin ürün ve hizmetlerinden ayırt edilmesi amacıyla sözcük, şekil, harf ve sayılardan oluşan her türlü işaret ve sembollere marka denir.
Marka koruması, ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan gerçek sahiplerini koruyan sisteme marka tescili denir.

Marka Patent Başvurusu

Formu doldurarak Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Faydalı Model başvurusu işlemlerini başlatabilirsiniz. Merak ettiğiniz soruların cevabını öğrenebilirsiniz.

 • Marka tescili nasıl yapılır
 • Marka tescil ücretleri
 • Marka tescil başvurusu için gerekli evraklar
 • Marka tescil sınıfları
 • Patent alma işlemleri
 • Uluslararası patent sorgulama
 • Ücretsiz patent sorgulama

Marka, Şirketler tarafından ürün veya hizmetlerin diğer şirketlerin ürün ve hizmetlerinden ayırt edilmesi amacıyla sözcük, şekil, harf ve sayılardan oluşan her türlü işaret ve sembollere marka denir.

Marka koruması, ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan gerçek sahiplerini koruyan sisteme marka tescili denir.

MARKA NEDİR?

Marka nedir marka bir işletme tarafından üretilen veya sağlanan mallar ve hizmetlerin diğer işletmelerin kimden ayırt edile bilmelerini sağlayan işaretlerin bütünüdür. Malları ve hizmetleri ayırt etmek için kullanılan ayırt edici kelimeler, harfler, rakamlar, çizimler, resimler, şekiller, renkler, etiketler veya bunların kombinasyonları marka tescili olarak edilebilir. Bazı ülkelerde reklam sloganları da marka olarak kabul edilir ve ulusal marka ofislerinde tescil edilebilir. Sayıları gün geçtikçe artar bazı ülkeler tek renkler üç boyutlu işaretler ürünlerin ve ambalajların şekilleri ses markaları ve koku markaları türlerinin de tesciline izin vermektedir. Bununla birlikte pek çok ülke yalnızca gözle algılanabilen ve grafiksel olarak gösterilebilen işaretlere izin vererek nelerin marka olarak tescil edilebileceği konusunda sınırlandırmalar getirmiştir.

NEDEN MARKA?

Neden marka markanın temel işlevi tüketicilerin bir firmaya ait bir ürünü mal veya hizmet rakip firmalar tarafından üretilen aynı ya da benzer ürünlerden ayırt edebilmesini sağlamaktadır. Belli bir üründen memnun olan tüketiciler gelecekte söz konusu bu ürünü muhtemelen yeniden alacaklar veya kullanacaklardır. Bundan dolayı tüketicilerin aynı veya benzer ürünler içerisinde kolaylıkla seçim yapmaları sağlanmalıdır. Markalar firmaların bizzat kendilerinin ve ürünlerinin rakiplerinden farklılaşmasına, tüketicilerin gözünde firmanın imaj ve şöhretin oluşmasına katkıda bulunarak firmaların markalandırma ve pazarlama stratejilerinde kilit rol oynar.

Bir şirketin imajı ve şöhreti bir müşteri kitlesinin oluşturulmasında, bir firmanın ticari itibarının artırılmasında esas olan güveni yaratır. Tüketiciler genellikle belirli markalarda o markayı taşıyan ürünlerde var olan kalite ve özelliklerden oluşan nitelikler setine dayalı bir duygusal bağ oluştururlar.

Şirketiniz niçin markasını /markalarını korumalıdır?

Çoğu firma, ürünlerinin rakiplerininkinden farklılaştırılması için marka kullanımının önemini kavramışsa da bunların tescil ettirilmek suretiyle korunmasının önemi henüz kavranamamıştır. İlgili yasalar çerçevesindeki tescil işlemi şirketinize başkalarının aynı ya da benzer ürünleri, aynı ya da karıştırılabilecek derecede benzer markalar kullanarak pazarlamalarını önlemek için münhasır hak sağlar. Marka tescili olmadan bir ürünü pazarlamak için yaptığımız yatırımlar rakip şirketlerin aynı ya da benzer ürünler için aynı ya da karıştırılabilecek derecede benzer markaları kullanımlarıyla boşa gidebilir. Bir rakip şirketin aynı ya da benzer markayı kullanmaya başlaması durumunda tüketiciler sizin önünüze aldıklarını zannederek rakip şirketin ürününü alabilirler. Bu durum sadece şirketinizin kârını düşürmek ve müşterileri yanıltmakla kalmaz aynı zamanda eğer rakip ürün daha düşük kaliteye sahipse şirketinizin ürününü ve imajını da zedeler. Markaların değerlerinden ve bir ürünün pazardaki başarısını belirlemedeki öneminden yola çıkarak markanın tescil ettirildiğinden emin olmak kritik öneme sahiptir. Buna ek olarak tescil ettirilmiş bir markanın kullanım hakkı lisansı başka şirketlere verilebilir. Böylece şirketiniz için ilave bir gelir kaynağı sağlar ve bir imtiyaz (Franchising) anlaşması için temel oluşturur.

Markanızın Tescil Edilmesinin Faydaları;

 • Müşterilerin ürünleri birbirinden ayırt edebilmelerini sağlar.
 • Şirketlerin ürünleri farklılaştırmalarına olanak sağlar.
 • Pazarlamanın önemli bir aracı olup marka imajı ve şöhreti oluşturmada esas teşkil eder.
 • Kullanım hakları devredilebilir lisans ve imtiyaz ücretleri aracılığıyla doğrudan mali kaynak sağlar.
 • İmtiyaz (Franchising) anlaşmaları için hayati öneme sahip bir unsurdur.
 • Kıymetli bir ticari varlık olabilir.
 • Şirketleri ürün kalitesini sürdürmek ya da geliştirmek için yatırıma teşvik eder.
 • Finansman bulma da faydalı olabilir.

Daha detaylı bir bilgi alabilmek için aşağıdaki formu doldurup tarafımızla iletişime geçebilirsiniz

Hemen Teklif Alın