Karbon Ayak İzi

İnsanoğlu gün geçtikçe her şekilde dünyaya zarar vermeye devam ediyor. Bu zararlardan biri olan karbon ayak izi, biz insanların, sera gazı yoluyla doğaya bıraktığı hasarın karbon dioksit bazından ifadesidir. Yediğimiz yumurtadan, gün içinde yaptığımız ulaşıma kadar her hareketimizin bir karbon ayak izi karşılığı bulunmaktadır. Çevreye verilen bu zararın ikiye ayrılır; birincil ve ikincil karbon ayak izi. Birincil ayak izi, evsel tüketim ve ulaşımda fosil yakıtlardan ortaya çıkan CO2 emisyonunu kapsar. İkincil ayak izi ise, kullandığımız ürünlerin imalatından itibaren bozulana kadar olan süreçte meydana gelen dolaylı CO2 emisyonlarıdır.

Birincil Karbon Ayak İzi Nasıl Azaltılır?

Hayatımızda yapacağımız ufak ama önemli değişikliklerle karbon ayak izi azaltılabilir. Tatillere uçakla gitmeyerek, evlerimizde yenilenebilir enerji kaynağı ve güneş enerjisi kullanarak, seyahat konusunda bireysel araçlar yerine toplu taşıma araçlarını kullanarak birincil karbon ayak izini azaltmak mümkündür.

İkincil Karbon Ayak İzi Nasıl Azaltılır?

İkincil karbon ayak izi kullandığımız uzun yol kat ederek gelip tüketime sunulan ürünler ile ilgilidir. Herhangi bir şey alırken, bu ürünlerin üretim yerini öğrenmek ve ne tür maddelerin kullanıldığını öğrenmek gerekir. İmalat ya da nakliyesinde yüksek emisyona sahip olan ürünlerin kullanıp kullanılmadığını tespit etmek faydalı olmaktadır. Çünkü örneğin; bir şişe su alırken üzerinde volkanik kaynaktan çıktığı belirtildiyse uzak bir yerden büyük emisyona neden olacak şekilde o rafa geldiği aşikârdır. Bunun dışında gereksiz ambalajlanmış ürünlerden de uzak durmak ikincil karbon ayak izini azaltmak için önemlidir.

Karbon Salımı Nelere Sebep Olur?

Karbon salımı, gazların atmosferde asılı kalır ve hava dolaşımını engeller. Bu da atmosfer hareketlerinin oldukça yavaşlamasına ve özelliklerinin bozulmasına neden olur ve sonucunda küresel sorunlara sebep olur. Küresel ısınma da bu şekilde gerçekleşir. Karbon ayak izi arttıkça, küresel ısınma da ona paralel olarak artar. Küresel ısınmayla da, birçok hayvanın evi olan buzullar erir evsiz kalırlar ve hayatları tehlikeye girer, iklim değişimi meydana gelir.

Bir Kişinin Yıllık Karbon Ayak İzi Ne Kadardır?

Bir insanın yıllık ortalama CO2 üretimi 7 tondur. Bir Amerikalının yıllık üretimi 20,4 ton iken, bir Türk Vatandaşı yılda ortalama 3,14 ton CO2 üretmektedir.

Türkiye’nin Karbon Salımı Ne Kadardır?

Verilere göre, kişi başı toplam karbon ayak izi 1990 yılında 4 ton CO2, 2018 yılında 6,4 ton CO2  ve 2019 yılında 6,1 ton CO2  şeklinde devamlı bir artış göstererek hesaplanmıştır. Dünya bazında 26. Sırada bulunan İstanbul, Türkiye karbon ayak izi listesinin başında 70 milyon ton ile birinciliğe sahiptir.

Karbon Ayak İzi Nasıl Ölçülür?

Karbon ayak izini hesaplamak için birçok karmaşık formül kullanılabilmektedir. Fakat basitçe yakıt tüketimi ile emisyon faktörü çarpıldığında sonuç olarak karbon ayak izini vermektedir.

Karbon Ayak İzi En Yüksek Şehirler Hangileridir?

Karbon ayak izi en yüksek olan şehirler Güney Kore, Çin ve Amerika’da bulunmaktadır. Bu şehirler; Seul, Guangzhou, New York, Hong Kong, Los Angeles, Şanghay, Singapur, Chicago, Tokyo ve Riyad şeklinde sıralanmaktadır.

Peki Bir Ağaç Ne Kadar CO2 Absorbe Eder?

Yetişkin bir ağaç günde 22,5 kg CO2 absorbe edebilir. Hayatın devamlılığı için ağaç ve ormanlara sahip çıkmak ve mümkün olduğunca çoğaltmak gerekmektedir.

Karbon Ayak İzi Neden Artar?

Günlük faaliyetler, küreselleşme, sanayileşme, çevre kirliliği, fosil yakıt kullanımı, nüfus artışı ve bilinçsiz tüketim gibi sebepler dolayısıyla sera gazı emisyonu arttığından karbon ayak izi artışı yaşanmaktadır.

Karbon Ayak İzini Azaltırsak Ne Olur?

Kısaca açıklamak gerekirse, doğadaki tahribatı azaltmış oluruz. Bu da gelecek nesiller için bir umut olmasına ve tüm canlılar için daha kaliteli bir yaşam anlamına gelmektedir.

Daha detaylı bir bilgi alabilmek için aşağıdaki formu doldurup tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Hemen Teklif Alın