Karbon Ayak İzi

ISO 14064: Kurumsal Karbon Ayak İzi Standartları Hakkında Kapsamlı Bir Rehber

Sürdürülebilirlik ve çevresel etkilerle ilgili endişeler giderek arttıkça, şirketler ve sanayiciler için karbon ayak izi yönetimi önemli bir konu haline gelmiştir. ISO 14064 standartları, sera gazı emisyonlarının ve azaltma çabalarının ölçülmesi, raporlanması ve doğrulanması için bir çerçeve sunar. Bu standart ailesinde üç ana belge yer alır: ISO 14064-1:2018, ISO 14064-2:2019 ve ISO 14064-3:2019.

1. ISO 14064-1:2018 – Kuruluş Seviyesinde Sera Gazı Emisyon Hesaplaması ve Raporlama

ISO 14064-1:2018, kuruluşların sera gazı envanterlerini tasarlamak, geliştirmek ve raporlamak için rehberlik sağlar. Bu standart, emisyon sınırlarını belirleme, hesaplama ve şirketin emisyonlarını azaltma stratejilerini tanımlama süreçlerini detaylı bir şekilde ele alır. Ayrıca, doğrulama faaliyetleri için envanter kalite yönetimi, raporlama ve kuruluş sorumluluklarına ilişkin şartları içerir.

ISO 14064-1:2018 Standartının Ana Noktaları

KonuAçıklama
Sera Gazı Emisyon Sınırlarının BelirlenmesiŞirketin faaliyetleri için uygun emisyon sınırlarının belirlenmesi.
Emisyon Hesaplama ve RaporlamaSera gazı emisyonlarının doğru bir şekilde hesaplanması ve raporlanması için yönergeler.
Tedbirlerin TanımlanmasıŞirketin özel tedbirlerinin veya faaliyetlerinin tanımlanması ve belgelenmesi.
Doğrulama Faaliyetleri İçin ŞartlarDoğrulama süreci için envanter kalite yönetimi, iç tetkik ve rapor etme şartları.

2. ISO 14064-2:2019 – Sera Gazı Azaltım Projelerinin Yönetimi

ISO 14064-2:2019, özel olarak tasarlanmış sera gazı projelerine odaklanarak emisyon azaltma çabalarını izlemek ve raporlamak için rehberlik sağlar. Projelerin performansını değerlendirmek için temel senaryoları belirleme ve izleme süreçlerini içerir.

ISO 14064-2:2019 Standartının Ana Noktaları

KonuAçıklama
Temel Senaryoların BelirlenmesiProjelerin temel senaryolarının belirlenmesi ve izlenmesi için yönergeler.
Performans İzleme ve RaporlamaProjelerin performansının düzenli olarak izlenmesi ve raporlanması süreçleri.
Doğrulama ve Onay İşlemleriProjelerin başarılarını doğrulama ve onaylama süreçleri.

3. ISO 14064-3:2019 – Sera Gazı Beyanlarının Doğrulanması ve Onaylanması

ISO 14064-3:2019, sera gazı envanterlerini doğrulama ve projelerin geçerli kılma veya doğrulama süreçlerini ayrıntılı bir şekilde ele alır. Bu standart, doğrulama faaliyetlerinde bulunan kuruluşlar için rehberlik sağlar.

ISO 14064-3:2019 Standartının Ana Noktaları

KonuAçıklama
Geçerli Kılma veya Doğrulama SüreciSera gazı envanterlerini doğrulama ve projelerin geçerli kılma veya doğrulama süreçleri.
Planlama ve Değerlendirme İşlemleriDoğrulama faaliyetleri için planlama, değerlendirme ve raporlama işlemleri.
Doğrulayıcı Kuruluşların KullanımıDoğrulayıcı kuruluşların, sera gazı beyanlarını geçerli kılma veya doğrulama süreçleri.

Sonuç

ISO 14064 standartları, şirketlerin çevresel etkilerini azaltma çabalarını daha şeffaf ve ölçülebilir hale getirir. Bu standartlara uygun olarak hareket etmek, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adımdır. Sera gazı emisyonlarını izlemek, azaltmak ve doğrulamak, küresel çapta çevresel sorumluluğun bir göstergesidir. ISO 14064 standartlarının doğru bir şekilde uygulanması, işletmelerin çevresel performanslarını artırmalarına ve yeşil bir gelecek için adım atmalarına yardımcı olacaktır.

Hemen Teklif Alın