ISO 15504 (SPICE BELGESİ)

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından, kamunun bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarındaki yatırımlarına ilişkin genel ilke ve esasların belirlendiği, “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu” hazırlanmıştır. Bu kılavuzda kamu yazılım projelerindeki başarısızlıkların önüne geçilmesiyle birlikte, sektörde kalite sertifikasyon’unun teşviki ve uluslararası rekabete katkı sağlanması ile birlikte kamu yazılım projelerinde 2007 yılından itibaren yüklenicilerden projenin doğasına ve tutarına uygun şekilde ISO 15504 Spice Belgesi(ya da CMMI Belgesi) yazılım kalite modellerinin uygulanması veya CMMI 2 veya 3’ncü seviye olmaları şartlarının arandığı öngörülmektedir.

Spice Belgesini Hangi Kuruluşlar Almalıdır?

ISO 15504 Spice Belgesi(ya da CMMI Belgesi) modeli iyi yazılım mühendisliği için gerekli görülen temel hedefleri üst seviyede tarif edip, yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işletme ve destek yeterliliği oluşturmayı isteyen her yazılım kuruluşuna uygulanır.

ISO 15504 Spice belgesini almak isteyen firmalar ISO 15504 Spice standardları genel şartlarını amacıyla Danışmanlık Hizmeti almalı ve TSE denetiminden başarı ile geçmelidirler. Firmalar bu denetim sonrasında ISO 15504 Spice belgesine sahip olabilirler.

TS ISO IEC 15504 Spice Süreçleri Nelerdir?

Firmanın TS ISO/IEC 15504 -SPICE ile ilgili dokümanlarını hazırlaması ve danışmanlık hizmeti alınıp, ilgili dokümanlarda içerisinde belirtilen süreçlerini uygulaması (Firma Seviye 2 için, firmanın ana faaliyetini gösteren iki örnek projede ilgili dokümanları oluşturulup ve süreçlerinde uygulaması gerekir.)

Kuruluşun TSE´ye başvurması

Başvuru dokümanlarının incelenmesi

Kuruluşun ve TSE´nin birlikte Planlama Toplantısı gerçekleştirmesi (Süreçlerin,     projelerin netleştirilmesi, SPICE Değerlendirme Planının netleştirilmesi.)

Denetimin yapılması

Belgelendirme Komitesi onayı ve belge temin edilmesi (Firmanın denetiminde küçük döf’ler bulunması halinde firmaya maksimum 3 ay süre verilir. 3 ay içerisinde kuruluşun eksikliklerini gidermesi beklenir.)

Spice Belgesi Nasıl Alınır?

Kuruluş yetkilileri, firmalarını Spice belgelendirme sürecine tabi tutmak istedikleri zaman ilk olarak başvuru formunu ve başvurunun eklerini eksiksiz bir şekilde doldurmaları ve Türk Standartları Enstitüsü’ne ulaştırmaları gerekir. Başvuru yapılması için https://belge.tse.org.tr/index.aspx sayfasından kuruluş adına bir kullanıcı adı alınması gereklidir. Kuruluş ancak bu işlemin sonrasında başvuru yapabilir. Kuruluşlar, e-imza ve mobil imza sistemleri eşliğinde de başvuru yapabilmektedirler. TS ISO IEC 15504 Spice Yazılım Süreç Olgunluk Değerlendirmesi standartları diğer ISO yönetim standartlarından yazılım üzerinden uygulamalı olarak yapılan bir denetim olması sebebiyle farklılık göstermektedir. Bu standartlarda da yine dökümantasyon alt yapısı oluşturulmakta ancak yoğunlukla uygulama üzerinde durulmaktadır. ISO 15504 hazırda kullanıma sunulacak bir yazılım üzerinden yazılım oluşturulma aşamasından başlayıp, bu yazılımın müşteriye sunumuna, satış sonrası teknik desteğine ve piyasa ve risk analizine kadar ki tüm süreçlerde aşağıdaki dökümantasyon yapısı örnek alınarak dökümante edilmesi ve bunun uygulamalı olarak sunulmasını kapsamaktadır. Yazılım süreçlerinin geliştirilip, yetenek düzeyinin belirlenmesi üzerine düzenlenmiş bir standart olan 15504 SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination) konusunda şirketimiz uzman personeli ile danışmanlık ve belgelendirme hizmeti verilmektedir. Bu danışmanlık ve belgelendirme hizmeti TS ISO IEC 15504 Spice çalışması için yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir:

Mühendislik Süreç Grubu (ENG)

ENG.1 Gereksinimlerin belirlenmesi

ENG.2 Sistem gereksinimlerinin analizi

ENG.3 Sistem mimari tasarımı

ENG.4 Yazılım gereksinimlerinin analizi

ENG.5 Yazılım tasarımı

ENG.6 Yazılım yapısı

ENG.7 Yazılım bütünleştirme

ENG.8 Yazılım testi

ENG.9 Sistem bütünleştirme

ENG.10 Sistem testi

ENG.11 Yazılımın yüklenmesi

ENG.12 Yazılım ve sistem bakımı

Yönetim Süreç Grubu (MAN)

MAN.1 Kurumsal düzenleme

MAN.2 Kurumsal yönetim

MAN.3 Proje yönetimi

MAN.4 Kalite yönetimi

MAN.5 Risk yönetimi

MAN.6 Ölçme

Destek Süreç Grubu (SUP)

SUP.1 Kalite garantisi (teminatı)

SUP.2 Doğrulama

SUP.3 Geçerli kılma (Onaylama)

SUP.4 Ortak inceleme

SUP.5 Denetleme SUP.6 Ürün değerlendirme

SUP.7 Dokümantasyon

SUP.8 Yapılandırma yönetimi

SUP.9 Problem çözüm yönetimi

SUP.10 İstek değişikliğinin yönetimi

Daha detaylı bir bilgi alabilmek için aşağıdaki formu doldurup tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Hemen Teklif Alın