Endüstriyel Tasarım Tescili

Tasarım Tescil Belgesi Nasıl Alınır?

Tasarım Başvurusunun Hazırlanması

Tasarım tescili ile korunmak istenen ürünlerin görsel tarifnamesi hazırlanmalıdır. Tasarım tarifnamesi tasarımın görsel olarak içerdiği yeniliklerin açıklanmasıdır. Vekilliğimizce hazırlanacak tasarım dosyalarında tasarım tarifnamesi vekillerimizce hazırlanmaktadır. Ancak iyi bir tarifname hazırlanabilmesi için tasarım sahibinin tasarım tarifnamesi açıklama formu doldurması gerekir. Bu formda tasarımla ilgili yeni ve korunmak istenen kısımların günlük dilde yazılması yeterlidir. Bunun haricinde yapılan tasarımın kimin tarafından yapıldığını ve tasarım haklarının ne şekilde başvuru sahibine devredildiğini gösteren tasarım talep beyanının doldurulması gereklidir.

Görsel olarak korunmak istenen tasarımların 8cmx8cm boyutunda resim (veya çizim) hazırlanmalıdır. Bu bilgi ve belgelerle birlikte Mutlu Patent ‘e vekalet verilmesi durumunda tasarım başvurusu ve takibi yapılacaktır.

Şirketimiz tasarım koruma hizmetleriyle ilgili olarak şu hizmetleri sunmaktadır:

  • Müracaat dosyalarının hazırlanması ve başvurularının yapılması,
  • Bültenlerin takibi
  • Tüm belgelendirme aşamalarının takibi
  • Gerekli durumlarda itirazların yapılması
  • Taklit ve kullanım durumlarda hukukçularımız aracılığıyla yasal yollara müracaat edilmesi
  • Devir ve lisans işlemlerinin yürütülmesi
  • Süresi dolan tasarımların yenilenmesi hizmetlerini kapsar

Tasarım

Tasarım ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

Tasarım Tescili Koruma Kriteri

Yenilik: Bir tasarımın aynısının tescilli tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden önce; “Tescilsiz tasarım” için tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olmasını,

Ayırt Edici Nitelik: Bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim ile tescilli tasarım için başvuru ve rüçhan tarihinden önce Tescilsiz tasarım için tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten önce kamuya sunulmuş herhangi bir tasarımın aynı kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim arasında bir farklılık olmasını ifade etmektedir.

TASARIM TESCİL SÜRECİ

Ülkemizde tasarımların tescil süreci genel olarak şekli incelemesi, yenilik incelemesi, yayım, itiraz ve belgelendirme olarak beş ana işlem sürecinden oluşmaktadır.

Şekli inceleme: 6769 sayılı kanunun inceleme başlıklı 64. maddesinin bir ila beşinci fıkralarında öngörülen hükümler çerçevesinde başvuru için gerekli evrakların başvurusunun sunulmadı sunulmuş ise bu evrakların ilgili yönetmelik maddelerinde açıkça ifade edilen nitelikte olup olmadığı incelenmesidir.

Tasarım tescil başvurularını şekli eksiklik içermesi durumunda kurum, başvuru sahibine veya vekiline bu eksiklerin giderilmesi için süre tanımaktadır. Şekli eksikliğin süresi içerisinde giderme giderilmemesi halinde tasarım tescil başvurusu yapılmamış sayılır.

Daha detaylı bir bilgi alabilmek için aşağıdaki formu doldurup tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Hemen Teklif Alın