Elektromanyetik Uyumluluk (EMC Testi)

Günümüzde elektronik cihazların kullanımının artması bu cihazların birbirleriyle olan etkileşimleri konusunun önemini anlamamızı sağlamıştır. En basit örnek olarak cep telefonlarımızın TV izlerken parazitlere yol açması bile elektronik cihazların birbirlerine olan etkilerini ortaya çıkarmaya yeterlidir. Bu etki evde kullandığımız küçük cihazlardan savunma sanayinde kullanılan makinelere kadar bütün cihazlarda oluşabilmektedir.

İçeriğinde elektronik aksam bulunan tüm ürünler 2014/30/EU direktifi kapsamındadır. Bu direktife göre ürünlerin güvenliğinin sağlanabilmesi adına karşımıza EMC testi çıkmaktadır. Bu direktif elektronik ve elektrikli ekipmanların elektromanyetik olarak birbirlerini etkilememesini ve bozmamasını sağlar. Bu, Elektromanyetik Uyumluluk ilkesidir. Direktif bunu ürünlere EMC testi şartı koyarak sağlar. EMC cihazlarda uyumsuzluğu azaltmak ve bağışıklık sağlamak konusunda tüm teknikleri belirler.

EMC Testi ve Amacı

Elektronik ve elektrikli cihazlar veya sistemlerin uyumlu olup olmadığını gösterir ;  amacı birbirinden farklı elektronik cihazların ortak bir alanda ve yakın mesafelerde parazite neden olmadan çalışabilir olduğunu kanıtlamaktır.

EMC testleri sivil ve askeri standartlar olmak üzere iki farklı kategoride uygulanır. Askeri olan standartlar askeri amaçlı ürünlere uygulanır; sivil standartlar ise günlük yaşamımızda kullanmış olduğumuz elektronik aksam içeren ev tipi veya sanayi tipi cihazlar için uygulanır.

EMC testlerinin emisyon (yayınım) ve bağışıklık olmak üzere iki farklı yöntemi vardır, bu yöntemler birlikte uygulanır. Emisyon testi aşamasında cihazların veya sistemlerin ortama yaydığı manyetik gürültüler ölçülür. Bağışıklık testi aşamasında ise cihazların başka kaynaklardan gelen bu gürültüyü tolere edebilme potansiyelleri ölçülür. Tüm bu testler akredite laboratuvarlarda sızdırmaz odalarda gerçekleştirilir.

 

EMC Testi Nasıl Yapılır, Aşamaları Nelerdir?

Öncelikle testlerin uygulanabilmesi için testin yapılacağı standart, testin planı, testi yapacak uzman bir personel, test ekipmanları, uygun koşullara sahip akredite laboratuvar gibi şartların sağlanması gerekir. Aşama aşama yazmak gerekirse;

 • Testin uygulanacağı standart belirlenir ve güncel hali ulusal veya uluslararası standart yayınlayan kuruluşlardan temin edilir.
 • Standart, ürün dikkate alınarak incelendikten sonra uzman personel (EMC konusunda deneyimli mühendis veya teknisyen olması tercih edilir.) tarafından bir test planı oluşturulur. Test planında; uygulanacak testin türü, frekans aralıkları, güç, akım vb. gibi teknik bilgiler yer alır.
 • Uygulanacak EMC standardına uygun test ekipmanları seçilmelidir.
 • Test ekipmanlarının kurulacağı ortamın yani laboratuvarın da standarda uygun bir altyapısının olması gerekir. (Sızdırmaz test odaları, elektromanyetik izolasyon vb.)
 • Uygun şartlar sağlanınca uzman personel, oluşturulan test planına göre testi gerçekleştirir.
 • Personel tarafından test sonuçları standardına uygun şekilde raporlanır. (Raporlamada; ürün fotoğrafları, ekipman listesi, test düzenekleri gibi önemli detaylar da yer almalıdır.)
 • Test sonuçlarına göre rapor, ürün için geçti (pass) veya kaldı (fail) bilgisi ile üretici firmaya teslim edilir.
 • Test sonuçları olumlu ise; firma ürünleri için bu belgeleri CE işaretleme aşamasında kullanabilir.
 • Test sonuçları olumsuz ise; olumsuz sonucun nedeni belirlenerek gerekirse ürün tasarımında değişiklikler yapılarak ürün yeniden test edilir.

Ürünleriniz genel anlamda; düşük bir hacme sahipse tek bir örnek test edilir, ancak hacimli üretim varsa numuneler düzenli olarak teste tabi tutulmalıdır.

 

EMC Testi Hangi Tür Cihazlar İçin Yapılmalı?

 • Tüm radyo ve telekomünikasyon cihazları ve donanımları
 • Radyo alıcıları ve TV alıcıları
 • Yayın vericileri
 • Telekomünikasyon ağları
 • Mobil veya ticari telsiz telefon donanımları
 • Hava telsiz ve deniz telsiz ekipmanları
 • Bilişim ekipmanları
 • Sanayi üretimi ekipmanları
 • Elektronik otomotiv araçları
 • Ev aletleri ve elektrikli aletler
 • Tıbbi cihazlar
 • Aydınlatma cihazları (lambalar, floresan lambalar vb.)
 • Elektronik eğitim araçları
 • Laboratuvar ekipmanları
 • Elektrikli oyuncaklar
 • Ağır ve askeri endüstri ürünleri
 • İnşaat makine ve ekipmanları
 • Alarmlar ve diğer güvenlik sistemleri
 • Sağlık, güzellik ve fitness ürünleri
 • Demiryolu ekipmanları

EMC Testi Neden Önemlidir?

EMC sertifikaları ve CE işareti dünya üzerinde çoğu pazarda zorunlu bir gereklilik olarak karşımıza çıkar. AB, ABD, Çin, Kore, Yeni Zelanda, Avustralya da dahil olmak üzere bu bölgelerde bu şartın sağlanması gerekir.

 • Bu test yasal zorunlulukların yerine getirilmesini sağlar. Uyumsuzluk riskinizi azaltmak için maliyet azaltımı açısından gereklidir.
 • Ürün performansınızın iyileştirilmesi ve bunun sürekliliği için önem taşır.
 • Ürünlerinizin müşteri gözünde ve tedarikçi firmalar gözünde güvenilirliğini arttırır.
 • CE işaretleme ve CE belgesini almanız için uygun ve gerekli tüm şartları sağladığınızı gösterir.
 • Sonuç olarak pazarda varolan rekabet ortamında gücünüz her anlamda artmış olur.

 

EMC Testi Zorunlu Mudur?

Elektronik veya elektrikli ürünlerin CE işaretlemelerinin yapılabilmesi için EMC testleri zorunludur. 2014/30/EU direktifi kapsamında yer alan tüm cihazlar için bu test yapılmalıdır.

 

EMC Testi Fiyatları Ne Kadardır?

Ürünlerin türüne, teknik özelliklerine, tabi olunan standartlara, kullanılma amacına ve ortamına, hacmine, pazarlanacağı ülkelere vb. özelliklere göre fiyat aralığı değişebilmektedir.

 

Daha detaylı bir bilgi alabilmek için aşağıdaki formu doldurup tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Hemen Teklif Alın