ISO 9001:2025 Geliyor: Kalite Standartlarında Yenilikler ve Beklentiler

İş dünyası, kalite yönetimi standartlarında önemli bir değişiklikle karşı karşıya: ISO 9001 standardının yeni bir versiyonu yolda. ISO 9001:2015’in revize edilmiş baskısı, işletmelerin kalite yönetimi sistemlerini daha da güçlendirmek ve günümüz iş dünyasının gereksinimlerine uyum sağlamak için tasarlanma aşamasındadır.

Revizyon sürecinin son hedefi 2025 yılının sonları olarak belirlenmiş olsa da, 2026 yılında ISO 9001’in güncellenmiş versiyonunun yayınlanması bekleniyor. Bu yeni sürüm, işletmelerin daha etkili ve sürdürülebilir kalite yönetimi sistemleri oluşturmalarına yardımcı olacak bir dizi önemli değişiklik ve eklemenin yanı sıra, işletmelerin sürdürülebilirlik, toplumsal sorumluluk ve müşteri memnuniyeti gibi alanlarda daha iyi performans göstermelerini teşvik edecek.

Revizyon sürecinin odak noktalarından bazıları şunlardır:

Yeniden Tasarlanmış Yüksek Seviye Yapı (HLS):

Yeni versiyon, önceki sürümde kullanılan HLS’yi daha güçlü ve daha esnek bir yapıyla değiştirecek. Bu, işletmelerin farklı sektörlerde ve boyutlarda daha iyi uygulanabilirlik sağlayacak.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Referans:

ISO 9001:2025, işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerini belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşmak için kalite yönetimi sistemlerini nasıl kullanacaklarına odaklanacak. Bu, işletmelerin toplumsal ve çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı olacaktır.

Zorunluluk ve Uygunluk Değerlendirmesi Kavramlarının Entegrasyonu:

Yeni versiyon, işletmelerin yasal ve düzenleyici gereksinimlere uyumunu sağlamak için daha fazla vurgu yapacak ve işletmelerin ürün ve hizmetlerinin güvenliğini artırmak için daha etkili önlemler almasını teşvik edecektir.

Müşteri Memnuniyeti ve Ürün Kalitesi Odaklı Göstergeler:

ISO 9001:2025, işletmelerin müşteri memnuniyetini ve ürün kalitesini ölçmek için daha spesifik ve kapsamlı göstergeler kullanmalarını sağlayacaktır. Bu, işletmelerin müşteri odaklılığını artırmalarına ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olacaktır.

Çalışan Katılımının Güçlendirilmesi:

Yeni versiyon, işletmelerin çalışanlarıyla daha etkili bir şekilde iletişim kurmalarını ve katılımlarını teşvik etmelerini sağlayacak. Bu, işletmelerin kalite yönetimi süreçlerine daha fazla değer katmalarına ve çalışan bağlılığını artırmalarına yardımcı olacaktır.

Bilgi Güvenliği ve Veri Koruma Odaklı Değişiklikler:

İşletmelerin bilgi güvenliği ve veri koruma konularına daha fazla dikkat etmelerini sağlayacak yeni gereksinimler getirilecek. Bu, işletmelerin dijital riskleri azaltmalarına ve müşteri verilerini daha etkili bir şekilde korumalarına yardımcı olacaktır.

ISO 9001:2025’in beklenen değişiklikleri ve eklemeleri, işletmelerin kalite yönetimi sistemlerini daha da geliştirmelerini ve rekabet avantajı elde etmelerini sağlayacak. Bu nedenle, işletmelerin bu değişikliklere hazırlıklı olmaları ve uyum sağlamaları önemlidir.

#ISO9001 #ISO #SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK